Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Националната седмица на четенето 22.10.19- 25.10.2019г.

Интересно и вълнуващо приключи Националната седмица на четенето, която се проведе от 22.10.19- 25.10.2019г. В нея активно се включиха деца в предучилищна възраст, начален и прогимназиален етап. Децата и учениците от ОУ,,Христо Ботев” бяха включени в различни инициативи за насърчаване на интереса към четенето, реализирани под формата на : разнообразни игри, маратон на четенето, състезания и проекти. При реализирането на дейностите в ОУ,,Христо Ботев” и ЦДГ- Съдиево, осъществиха партньорство, като по-големи ученици четоха любимите си приказки на по-малките деца.

Националната седмица на четенето 22.10.19- 25.10.2019г. - Изображение 1