Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Националния ден на безопасността на движението по пътищата

   На 29 юни отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Инициативата е на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, а в днешния ден са предвидени редица прояви и инициативи, с които да се засили вниманието на обществото към проблемите на пътната безопасност. Всички те преминават под мотото „На пътя животът е с предимство“.

   В ОУ "Христо Ботев" с. Съдиево на учениците от 7 клас бе представена презентацията от Николай Николов за дейността по БДП. Възпитаниците показаха своите знания в познаване на правилата и безопасното движение по пътищата, 16 участника взеха участие в два състезателни кръга – писмен и практически.

 

  • Писмен

   Писмения се състоя от 4 групи от по 4 ученика. Теста се състои от 25 въпроса. 20 от въпросите са с един възможен верен отговор, а 5 са с дописване на отговора. Максимален брой е 25 точки. Времето за решаване на теста е 25 минути.

 

  • Практически

   Каране на колело през неравности и препятсвия за време.

 

   Наградите  бяха връчени от жури в състав: г-жа Мария Дичева-Петкова  –  начален учител, Николай Николов – учител по ФВС и г-жа Ирена Каспарян - учител по БЕЛ. 

 

Снимков материал от инициативата - Виж тук

 

Наградени участници:

 

1.      Асен Златков Филков

2.      Божидар Христов Атанасов

3.      Васко Златков Атанасов

4.      Венета Генчева Маринова

5.      Владиан Мариянов Раданов

6.      Димитър Норков Велчев

7.      Даниел Албенов Стефанов

8.      Иван Янев Илиев

9.    Илияна Георгиева Димитрова

10.  Георги Донков Иванов

11.  Георги Цанков Димитров

12.  Мойсей Иванов Митев

13.  Нейка Йорданкова Атанасова

14.  Пенка Стефкова Стефанова

15.  Стоянка Иванова Николаева

16.  Стефка Катева Стефкова

    

Националния ден на безопасността на движението по пътищата - Изображение 1