Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ...

       Обръщаме се с настоящето писмо към Вас, водени единствено от желанието да обясним какво представляват двете европейски схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, какви продукти получават децата Ви по тях и в какви количества.

 

За повече информация към писмото - Виж тук

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ... - Изображение 1