Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Педагогическият колектив проведе вътрешна квалификация на тема: "Самопрезентиране"

Педагогическият колектив при ОУ"Христо Ботев" с. Съдиево проведе вътрешна квалификация на тема: "Самопрезентиране" и получи сертификати за участието си. Съчетахме полезното с приятното, като педагогическия съветник г-жа Кашкавалджиева организира за колегите си забавни и разтоварващи игри.

 
Педагогическият колектив проведе вътрешна квалификация на тема: "Самопрезентиране" - Изображение 1