Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Посещение на атрактивен комплекс Аул ,,БагаТур"

На 18.05.2022г. учениците от ОУ ,,Христо Ботев" с. Съдиево посетиха демонстрационно- атрактивен комплекс Аул ,,БагаТур",който се намира в град Стара Загора. Самият център е изграден в старинен стил и ни отправя във времето на Аспаруховите българи. В аула има изградени площадки за различни видове игри- стрелба с лък, езда, експозиционен кът с възстановка на облекло и въоръжение от бита на прабългарите, закрита зала за бойни умения и гимнастика. Екскурзията е организирана за най- добрите ученици, които участват в извънкласни дейности и инициативи.

Посещение на атрактивен комплекс Аул ,,БагаТур" - Изображение 1