Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Публична изява на ансамбъл "Ботевчета" в ОУ"Христо Ботев" с. Самуилово

Публична изява на ансамбъл "Ботевчета", НП"Заедно в изкуствата и в спорта" с ръководител Иванка Кашкавалджиева в ОУ"Христо Ботев" с. Самуилово в деня на християнското семейство

Публична изява на ансамбъл "Ботевчета" в ОУ"Христо Ботев" с. Самуилово - Изображение 1