Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Публична изява в ОУ "Св. св. Кирил и Методий " с. Камен

Публична изява на ансамбъл "Ботевчета", НП"Заедно в изкуствата и в спорта" с ръководител Иванка Кашкавалджиева и футболният тим с ръководител Николай Николов в ОУ "Св. св. Кирил и Методий " с. Камен

Публична изява в ОУ "Св. св. Кирил и Методий " с. Камен - Изображение 1