Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

     Уважаеми родители на ученици от 1 до 7 клас на ОУ "Христо Ботев" с. Съдиево
Заповядайте на родителска среща, която ще се проведе на 13.09.2023 год. от 10.30 часа 

 - Изображение 1