Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Уважаеми учители, ученици и родители

      Уважаеми учители, ученици и родители,
Има промяна в адреса на електронната поща на нашето училище. Причината е поради изискване на МОН и РУО-Сливен.
 
      Адрес на електронна поща:
 
Уважаеми учители, ученици и родители - Изображение 1