Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Поправителна сесия юни 2024

График на консултациите и поправителните изпити на 7 клас