Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Прием и Обучение

 

       Целодневната форма на обучение, насърчава развитието на ключови компетентности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество.


       Чрез специално подбрани дейности се преодоляват диспропорциите в степента на образованост. Създават се възможности за общуване и опознаване между децата от различни социални, етнически и културни общности. Освен това се дава възможност за развитие на личността в мултикултурна и конкурентна среда.

 

       Провеждаме часове "Занимания по интереси". В тях учениците намират себе си чрез съответната художествена дейност, която им донася много радост и положителни емоции.