Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

 • Правилник за създаване на Обществен съвет - Виж тук
 • Обществени съвети - Виж тук
 • Състав и правомощия на обществения съвет - Виж Тук

 

Обществен съвет (мандат 09.12.2019 – 08.12.2022 г.)

 ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ 

 

 

 

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ (МАНДАТ 09.12.2019 – 08.12.2022 Г.)

 

 1. Диана Канева Иванова – специалист в кметството на с. Съдиево;
 2. Вълкана Манолова Иванова – общественик в с. Съдиево;
 3. Момка Иванова Христова – родител на ученик от 5 клас;
 4. Цанка Димитрова Стефанова – родител на ученик от  клас;
 5. Станка Султанова Илиева – родител на ученик от 5 клас.

     Резеввни членове:

 1. Мария Динева Динева – специалист в кметството на с. Съдиево;
 2. Митка Йорданова Господинова – родител на ученик от 3 клас
 3. Божидара Иванова Симеонова – родител на ученик от 6 клас
 4. Янка Атанасова Василева – родител на ученик от 4 клас.

 

 

 

В процес на разработка !!