Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Учебни планове

 

Учебни планове - ОУ "Христо Ботев" - Съдиево за учебната 2023 - 2024 година.