Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Учебни планове

 

План за квалификационната дейност през учебната 2014-2015 година -> виж ТУК

 

План за контролната дейност на директора, през учебната 2014-2015 година -> виж ТУК

 

План за справяне с тормоза в училище -> виж ТУК

 

План за защита при бедствия, аварии и катастрофи, през учебната 2014-2015 година -> виж ТУК

 

План за здравно образование на учениците, през учебната 2014-2015 година -> виж ТУК