Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Подкрепа за успех

Проект "Подкрепа за успех"

 

Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

 

През учебната 2018 / 2019 година

 

  • Индивидуална-карта-Приложение-№-1  - Виж тук
  • Програма-с-график-Приложение- №-2   - Виж тук
  • Удостоверение-Приложение - №-3            - Виж тук

 

 

 Индивидуални разпределения

 

  • Дарина Влаева - 5 клас - Виж тук
  • Дарина Влаева - 7 клас - Виж тук
  • Ирена Каспарян - 5 и 6 клас - Виж тук
  • Радостина Стефанова - 6 клас - Виж тук
  • Мария Дичева, Кера Стоянова, Галина Николова и Пепа Червенкова - 1 , 2 , 3 и 4 клас - Виж Тук

 

През учебната 2019 / 2020 година