Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Подкрепа за успех

Проект "Подкрепа за успех"

 

Стартиране на дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г.

 

През учебната 2018 / 2019 година

 

  • Индивидуална-карта-Приложение-№-1  - Виж тук
  • Програма-с-график-Приложение- №-2   - Виж тук
  • Удостоверение-Приложение - №-3         - Виж тук

 

 

 Индивидуални разпределения

 

  • Дарина Влаева - 5 клас - Виж тук
  • Дарина Влаева - 7 клас - Виж тук
  • Ирена Каспарян - 5 и 6 клас - Виж тук
  • Радостина Стефанова - 6 клас - Виж тук
  • Мария Дичева, Кера Стоянова, Галина Николова и Пепа Червенкова - 1 , 2 , 3 и 4 клас - Виж Тук

 

През учебната 2019 / 2020 година

 

 

През учебната 2021 / 2022 година

 

Индивидуални разпределения

 

Диляна Колева - 1 клас - "Букварко" - Виж тук

Тинка Стефанова - 2 клас - "Малки математици"

Пепа Цервенкова - 3 клас - "Пътешествие с родния език" - Виж тук

Мария Дичева - 4 клас - "Забавна математика

Дарина Влаева - 5 клас - "Четенето лесно и чудесно"

                                 7 клас - "Успешни и грамотни на НВО"

Иванка Кашкавалджиева - 5 клас - "Ами сега, математика ли е това!" - Виж тук

                                                      6 клас - "В света на математиката" - Виж тук

Ирена Каспарян - 6 клас - "Зная, мога и успявам" - Виж тук ,  Снимков материал - Виж тук

Впроцес на разработване!!