Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

С грижа за всеки ученик

       В училището работим по национална програма "С грижа за всеки ученик", модул "Осигуряване на допълнително обучение на учениците". Основна цел на програмата е да повиши грамотността и степента на образованост на децата.