Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Занимания по интереси

Групи "Занимания по интереси" за учебната година 2020/2021г.

 

Група "Земята наш дом" ръководител Зунка Петрова

 

Група "Ориентирането лвсно и чудесно" ръководител Николай Николов

 

Група "Сръчковци" и грипа "Забавна математика" - ръководител Иванка Кашкавалджиева

  • "Сръчковци" - Виж тук
  • "Забавна математика" Виж тук

 

 

Групи "Занимания по интереси" за учебната година 2021/2022г.

 

Група "Ориентирането лвсно и чудесно"

  • 3 и 6 клас - ръководител Николай Николов - Доклад - ВИЖ ТУК

 

Клуб "Да растен здрави и щастливи"

  • 1 клас - ръководител Зунка Петрова - Презентация - Виж Тук

 

Група "Природата и аз"

  • 5 клас - ръководител Стоянка Господинова - Виж тук