Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Добри практитки

  • На 11-13.07.2017  година в гр. Девин се проведе ....... - Виж тук
  • Презентация на тема "Традиции и обичаи в родния край" по проект "Твоя час" ...... - Виж тук
  • Презентация по повод честването на Св. Св. Кирил и Методий - видео рецитал - Виж тук
  • Презентация по повод честването на Св. Св. Кирил и Методий - снимков материал - Виж тук
  • Презентация по повод Национална седмица на четенето 07.12.2020 - 11.12.2020г. - Виж тук