Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

История

Училище „ Христо Ботев”

 

       Първото училище се открива през 1868 година, по подобие на съществуващите тогава килийни училища. За училищната сграда се използва един плевник. Първият учител е даскал Дичо от Кортен – Новозагорско. Той учителства две години.


       До Освобождението училището е подвижно и учителите също често се менят.


       След Руско–турската освободителна война училището продължава да бъде подвижно, като за целта се използват незаети сгради. За учители се назначават хора, които знаят да четат и пишат. Те получават заплата от общината /обикновено в натура/ като имат и право да упражняват и друга професия.


       С увеличаване на децата, нараснала нуждата от още един учител. Общината се заема да намери по-добро място и по-добре образовани учители.


       Селяните купуват двуетажната къща на бей Кадри Пада Верди и след малък ремонт училището се настанява в няколко от петте големи стаи. В останалите свободни стаи се поместват общината и църквата, а празните хамбари преграждат за общински обори.


       Образованието вече е светско. В тази сграда до 1910 година се помещава училището, което се състои от два класа с двама учители. На 15 февруари 1915 година се дава строителна линия и на 1 март 1915 година започва строежа на новото училище.