Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Полезни връзки

 

  1. Facebook на училището Виж тук

      2. Информационнен портал на "Национална педагогическа мрежа" Виж тук

      3. Eлектронната система за обучение "Феникс"  виж тук

      4. Министерство на образованието и науките Виж тук

      5. Регионално управление на образованието - Сливен Виж тук

      6. Национален проект "Твоят час" Виж тук

      7. Национална програма "Осигуряване на ученически шкафчета" Виж тук 

      8. ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" Виж тук

      9. Аварийна, пожарна и екологична защита Виж тук

    10. Държавна агенция за закрила на детето Виж тук