Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Училищен екип

Ръководство

 

Зунка Петрова

Директор

Магистър учител по Химия II ПКС

E-mail: ou_sadievo@abv.bg

 Желка

 Счетоводител

 

 E-mail:

 

 

Преподаватели ЦДО

 

Росица Кирилова Възпитател   E-mail:

 

 

Преподаватели начален курс

 

Галина Николова Възпитател 1 клас   E-mail:
Диляна Колева Възпитател 1 клас   E-mail:
Пепа Червенкова Възпитател 2 клас   E-mail:
  Възпитател 2 клас   E-mail:
Диляна Семкова Възпитател 3 клас   E-mail:
Мария Дичева-Петкова  Възпитател 3 клас   E-mail:
Кера Стоянова Възпитател 4 клас   E-mail:
Цветелина Георгиева Възпитател 4 клас   E-mail:

 

Преподаватели прогимназиален курс

 

 

 Дaрина Влаева  Английски език   E-mail:
 Радостина Тончева  БЕЛ   E-mail:
 Радостина Стефанова  Математика, ИТ   E-mail: 
 Стоянка Господинова  Химия и Биология   E-mail: 
 Милена Малчева  БЕЛ   E-mail:
 Николай Николов  ФВС   E-mail: 
 Иванка Кашкавалджиева     E-mail: 
 Станка      E-mail: