Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Училищен екип

 

Ръководство

Велина Георгиева

Директор

E-mail: 

velinaslgeorgieva@abv.bg 

Желка Русева

 Счетоводител

 E-mail:

 jelkar@abv.bg 

 

Завеждащ  административна  служба

 

Зунка Петрова ЗАС E-mail:  bobi_ke6@abv.bg 

 

Учител ПГ

 

Диляна Колева Учител  E-mail:  dilyana_petkova@abv.bg 

 

Учители начален етап

 

Пепа Червенкова Старши учител 2 клас  E-mail:  pepa_nz_nz@abv.bg 
Десислава Станкова Учител ЦДО 2 клас  E-mail:  desstaneva@abv.bg 
Мария Дичева-Петкова  Учител 3 клас  E-mail:  mi_mi_mi8@abv.bg 
Кристина Ризанова Учител ЦДО 3 клас  E-mail:  
Кера Стоянова Старши учител 4 клас  E-mail:  stoianova70@abv.bg  
Дона Донева Учител ЦДО 4 клас  E-mail:  dona_doneva@yahoo.com 
Галина Николова Учител 1 клас  E-mail:  geleto_02@abv.bg 
Ивайло Иванов Учител ЦДО 1 клас  E-mail:  ekoenerdjim@abv.bg 

 

Учители прогимназиален етап

 

Дaрина Влаева Старши учител Английски език  E-mail:  darioiovtcheva@abv.bg 
Ирена Каспарян Учител БЕЛ, История  E-mail:  iren8003@abv.bg 
Иванка Кашкавалджиева Старши учител Математика, ИТ, Физика  E-mail:  vaniakash@abv.bg 
Стоянка Господинова Старши учител  Химия и Биология  E-mail:  stoianka_69@abv.bg 
Николай Николов Учител  ФВС и ГИ.  E-mail:  nikolin0@abv.bg 
Боян Иванов Учител ЦДО 5,6 и 7 клас  E-mail:  bgi@abv.bg