Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Учебна програма

Основно училище ,,Христо Ботев” с. Съдиево, община Нова Загора

 

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  -  1 - 4 клас   ІІ  срок   2014/2015 учебна година, считано от 04.02.2015 г. --> Изтегли от ТУК

 

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  -  5-8 клас   ІІ срок   2014/2015 учебна година  --> Изтегли от ТУК

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА  2017 - 2018  ГОДИНА

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  -  ПГ  клас  І  срок   2017/2018 учебна година Виж тук

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  -  1 - 4  клас  І  срок   2017/2018 учебна година Виж тук

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  -  5 - 7  клас  І  срок   2017/2018 учебна година Виж тук

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА  2019 - 2020  ГОДИНА

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  -  ПГ  клас  І  срок   2019/2020 учебна година Виж тук

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  -  1 - 4  клас  І  срок   2019/2020 учебна година Виж тук

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  -  5 - 7  клас  І  срок   2019/2020 учебна година Виж тук

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА  2019 - 2020  ГОДИНА

 

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  -  ПГ               І  срок   2020/2021 учебна година Виж тук

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  -  1 - 4  клас  І  срок   2020/2021 учебна година Виж тук

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  -  5 - 7  клас  І  срок   2020/2021 учебна година Виж тук

 

 СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  -  ГЦДО         І  срок   2020/2021 учебна година Виж тук

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА  2021 - 2022  ГОДИНА

 

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  -  ПГ               І  срок   2021/2022 учебна година 

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  -  1 - 4  клас  І  срок   2021/2022 учебна година - Виж тук

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  -  5 - 7  клас  І  срок   2021/2022 учебна година - Виж тук

 

 СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  -  ГЦДО         І  срок   2021/2022 учебна година 

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА  2022 - 2023  ГОДИНА

 

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  -  ПГ               І  срок   2022/2023 учебна година - Виж тук

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  -  1 - 4  клас  І  срок   2022/2023 учебна година - Виж тук

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  -  5 - 7  клас  І  срок   2022/2023 учебна година - Виж тук

 

 СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  -  ГЦДО         І  срок   2022/2023 учебна година - Виж тук