Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Проект "Протегната ръка към знанието"

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

 

     Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност.

 

  • Проект "Протегната ръка към знанието" 

Снимков материал - Виж тук

 

  • Ден на толерантността 16.11.2021г.
 
    От началото на учебната година поставихме различни теми, като винаги един от акцентите е била толерантността към хора, животни и природа. За да засилим вниманието на малките ученици към толерантността веднага със възобновяването на присъствените занимания в училище се възобновиха и инициативите подкрепени от ЦОИДУЕМ и проекта „Протегната ръка към знанието“ . Протягаме ръка към всички с призив – „Бъдете толерантни“.
 
Снимков материал - Виж тук