Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Учебни материали по предмети

На тази страница ще намерите допълнителни учебни материали по класове и предмети, тестове, презентации, видео уроци, графики, климатограми, хидрограми, работни листи.

 

 БЕЛ Български език и литература            English  Английски език

 

Математика    Математика                                           ИТ   Информационни технологии  

 

География  География и икономика                           Компютърно моделиране

 

 Физика  Физика и астрономия                           Химия  Химия и опазване на околната среда

 

 

 Биология  Биология и здравно образование         История   История и цивилизация

 

 

  Човекът и проиродата  Човекът и природата                     Човекът и обществото

 

 

   Изобразително изкуство                      Технокогии и предприемачество

 

 

     Музика                                          Физическо възпитание и спорт

 

 

      ГЦДО - групи                                       Деца - СОП

                                                                   

  ПГ -  група                                 

 

 

 

 

Страницата е в процес на разработване!!