Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Учебни материали по предмети

На тази страница ще намерите допълнителни учебни материали по класове и предмети, тестове, презентации, графики.

 

 БЕЛ Български език и литература            English  Английски език

 

Математика    Математика                                          ИТ   Информационни технологии  

 

География  География и икономика                     История   История и цевилизация

 

 Физика  Физика и астрономия                         Химия  Химия и опазване на околната среда

 

 

 Биология  Биология и здравно образование   Човекът и проиродата  Човекът и природата

 

 

 

Страницата е в процес на разработване!!