Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Проекти

В ОУ Христо Ботев работим по следните национални програми и проекти:

  • С грижа за всеки ученик
  • ИКТ в училище
  • Традициите са живи
  • Твоя час
  • Проект "АПСПО"
  • Проект "Протегната ръка към знанието"