Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

 

 Заключителна изява на клуб "Нов свят" - Виж тук

 

Страница на клуба по интереси «Нов свят» 2020 г. Дигитална енциклопедия

 

    1. Презентация "ВЕЛИКДЕН"     - Виж тук

    2. Презентация "24 Май"               - Виж тук

    3. Презентация "2 Юни"                - Виж тук

    4. Презентация "Христо Ботев"    - Виж тук

    5. Презентация "Долината на тракийските владетели" - Виж тук

    6. Презентация "Коледа"                - Виж тук

    7. Презентация "Как посрещат Нова година по Света?" - Виж тук

    8. Презентация "Да бъдем здрави" - Виж тук