Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

Приобщаващо образование

 

Дейности за обща и допълнителна подкрепа 

 

  • Наредба за приобщаващото образование - Виж тук
  • Програма на екипите за обща подкрепа на личностно развитие

 

  1. Доклад до директора за обща подкрепа - Виж тук
  2. Доклад до директора за обща подкрепа за проблемно поведение - Виж тук
  3. Стъпки за предоставяне на обща подкрепа  - Виж тук
  4. Документи по приобщаващото образование - Виж тук

 

 

 

 

 

В процес на разработване!!