Facebook
Дата:
ОУ Христо Ботев
Основно училище в село Съдиево, общ. Нова Загора

НП "Заедно в изкуствата и спорта"

   

     Основно училище „Христо Ботев“ – с. Съдиево кандидатства по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“.  Програмата съдържа два модула. По Модул 1 – Изкуства е предвидено сформирането на танцова група с ръководител Иванка Кашкавалджиева, а по Модул 2 – Спорт се сформира група по футбол с ръководител Николай Николов.

     Целите, които ОУ „Христо Ботев“ – с. Съдиево си поставя със сформирането на групата по танци и отбора по футбол да  се формират и изградят като личности с креативно и нестандартно мислене, въображение, можещи да изразяват и интерпретират себе си, повишаване качеството и ефективността на училищното образование, подобряване постиженията на учениците, придобиване на ключови компетентности, развиване и реализация на творческите и спортни заложби.

     Това би  допринесло за изграждане на необходимите на учениците умения за 21-ви век, за насърчаване на отворено и гъвкаво обучение. Училището ще развие у учениците система от универсални умения и нагласи за критично мислене, креативност, инициативност и вземане на решения, справяне с проблеми, и работа в екип.

 

Повече информация относно националната програма - Виж тук

 

Изяви по Модул 1 - 

 

Изяви по Модул 2 -